Dotacja na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Zadanie: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Całkowite wydatki na realizację projektu: 

Wydatki ogółem - 18 744.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne - 18 744.00 PLN

Wkład UE - 18 744.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie - 18 744.00 PLN

% dofinansowania - 100.00%

Lokalizacja:

Villa Alina Medical & SPA****
Matuszewskiego 10
57-320 Polanica-Zdrój

Recepcja:

rezerwacje@villaalina.pl
74 866 70 90

Dołącz do nas: